Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur. Kunskaper i svenska språket är en förutsättning för inträde på arbetsmarknaden och integrering i det svenska samhället. Kommunen ansvarar för undervisningen i svenska för invandrare. I korthet är målet för undervisningen i svenska för invandrare att de studerande ska kunna förstå och göra sig förstådda i situationer som hör till det dagliga livet i Sverige och ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och den svenska kulturen. Kurser Studierna ska leda fram till de av Skolverket fastställda kunskaps- och färdighetsmål som beskrivs i de för hela landet gällande kursplanerna.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit